Handige eBike accu tips

De levensduur van een fietsaccu is gemiddeld 4-5 jaar. Afhankelijk van hoe de accu wordt gebruikt. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van de fietsaccu, geven we een aantal handige tips.

eBike accu tips
 1. Lees van tevoren de handleiding m.b.t. specifieke tips voor uw accu.
 2. Zorg dat uw banden de juiste spanning hebben. De juiste spanning zorgt voor minder stroomverbruik en een grotere actieradius op één volle acculading.
 3. Rij weg in een lichte versnelling en schakel daarna op, dat kost u en uw fiets de minste energie.
 4. Laat de accu niet helemaal leeg lopen, zorg dat hij wordt opgeladen voordat de motor uitvalt.
 5. Controleer na een rit hoe vol de accu nog is. 40% of minder? Laad hem dan op.
 6. Als u de accu lange tijd niet gebruikt, bewaar deze dan met 60% vulling. Loopt de accu tussentijds leeg? Laad dan weer kort bij tot maximaal 60%.
 7. Gebruikt u de accu weinig? Laad hem dan regelmatig bij. Een lithium-ion-accu loopt bijvoorbeeld langzaam leeg en bij een te lage spanning kan de accu beschadigen.
 8. Bewaar de (afneembare) fietsaccu op een droge plek in huis, bij voorkeur niet koeler dan 15 graden.
 9. Laad de accu op bij kamertemperatuur. Let op: als de accu koud is, eerst op (kamer-)temperatuur laten komen.
 10. Haal de accu van de lader als deze vol is, dit verlengt de levensduur (tenzij de fabrikant anders aangeeft).
 11. Gebruik alleen de originele oplader, imitatie-opladers kunnen de accu beschadigen, ook al hebben deze soms dezelfde specificaties.
 12. Handen af van accureparaties! eBike-accu's mogen niet worden geopend, ook niet bij reparaties door derden. Het gevaar bestaat dat een eenmaal geopende eBike-accu als gevolg van een ondeskundige reparatie (bijvoorbeeld ingeklemde of niet correct gelegde kabels, losgemaakte componenten of kwalitatief inferieure elektrische verbindingen) door kortsluiting in brand raakt. Na het openen kan bovendien de dichtheid van de behuizing niet meer worden gegarandeerd, zodat het binnendringen van water of stof kan leiden tot beschadiging van de bewakingselektronica (battery management system) of van de cellen. Ook hier bestaat het gevaar dat de eBike-accu door kortsluiting in brand raakt. Deze gevaren bestaan bij gebruik van een eenmaal geopende eBike-accu ook op een later tijdstip.
  eBike accu niet repareren
 13. Afvalverwerkingsbedrijven recyclen defecte accu's. Waarheen dus met defecte of niet meer werkende accu's? Voer deze op de juiste wijze af. Lokale afvalverwerkingsbedrijven helpen u daarbij.